Udział parafian w obchodach X rocznicy powstania fundacji

30 września 2018 r. nasi parafianie na czele z Księdzem Markiem Drwiła wzięli udział w X rocznicy powołania Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego “SERCE BEZ GRANIC”, która pielęgnuję pamięć o misjonarzu Afryki.  

Uroczystości poświęcone temu wielkiemu i oddanemu  ludziom misjonarzowi Afryki rozpoczęła Msza Św. sprawowana w miejscu jego urodzenia, gdzie obecnie w odbudowanej części pałacu rodziny Kozłowieckich znajduje się muzeum dedykowane osobie kardynała.

Mszę św. celebrował bp Gerge Lungu, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Zambii, a koncelebrowali wraz z nim bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Edward Frankowski i liczni kapłani.

Foto: Grzegorz Jęczmyk.