Podziękowanie proboszczowi emerytowi

W niedzielę 28 stycznia br. uroczysta Msza św. poświęcona była dziękczynieniu za 33 lata pracy oraz podjęcie i realizację w Nowej Dębie wielu dzieł dotychczasowemu Proboszczowi, ks. dr Mieczysławowi Wolaninowi.

Kazanie wygłosił wice dziekan Dekanatu Nowa Dęba, ks. kan. Jan Niemiec. Parafianie i przedstawiciele różnych środowisk podziękowali ks. Mieczysławowi za działalność duszpasterską w naszej parafii. Wśród nich, życzenia złożyli burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon i przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, przewodniczący osiedla Dęba Władysław Flis, członek zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł, właściciel piekarni Stefan Buś oraz wielu innych znamienitych członków naszej wspólnoty lokalnej. Specjalne podziękowania za wiele dokonań złożył w imieniu kapłanów obecny Proboszcz ks. Henryk Król. W czasie uroczystości pieśni wykonywał chór z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego pod batutą ks. Eugeniusza Nycza a na organach grał Krystian Rzemień. Po dziękczynnej Mszy św. ks. Wolanin przyjmował życzenia a na zakończenie grupa teatralna seniorów z Domu Kultury wystawiła krótki program o drodze do Nieba.

Na nowej drodze ks. Prałatowi życzymy zasłużonego odpoczynku a Maryja, Królowa Polski niech wyprasza mu łaski u Jedynego Pana, Którym jest Jezus oraz otacza swoją opieką na dalszą część ziemskiego pielgrzymowania.

Zapraszamy do galerii.