Modlitwa Różańcowa na nowodębskich Plantach

12 czerwca na nowodębskich Plantach odbyła się “Modlitwa Różańcowa”, która zgromadziła wiernych z miejscowych parafii. Była to już kolejna z rzędu piękna inicjatywa organizowana przez samych parafian.

Różaniec jest “modlitwą Kościoła do Maryi i z Maryją”. Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej.

Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.  Ludwik de Monfort, w swoim dziele o Różańcu, wskazuje na niego jako “autentyczną drogę uświęcenia, a bł. Bartłomiej Longo usłyszał w głębi swego serca słowa: “Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony !”

Foto: G. Jęczmyk.