Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicy miasta

29 września o godz. 15:00 odbyła się publiczna Koronka do Miłosierdzia Bożego w której mogli wziąć udział wszyscy, którzy choć na chwilę chcieli przystanąć i pomodlić się w swoich intencjach. Modlitwę prowadził Ksiądz Proboszcz Henryk Król. 

Modlitwa ta odprawiana jest w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach gdzie pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Uczestnicy tej akcji modlą się w różnych intencjach: o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.” (Dz. 1521). 

Foto: Grzegorz Jęczmyk.