Budowa sieci wodociągowej oraz gazowej

Od kilkunastu dni przy naszej świątyni, jak i w jej obrębie trwają prace związane z budową linii wodociągowej oraz gazowej, dzięki temu będzie możliwość korzystania na miejscu zarówno z wody, jak i gazu co stworzy wiele udogodnień dla parafian. 

Budowa ta jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu samych parafian za co w imieniu całej wspólnoty parafialnej składamy serdeczne “Bóg zapłać” pamiętając o wszystkich w modlitwach.

Foto: Grzegorz Jęczmyk