XXIII Niedziela zwykła, 09.09.2018

1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w czwartek św. Jana Chryzostoma,
w piątek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w sobotę Matki Bożej
Bolesnej.

2. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła przez Parafian z ul. Kościuszki 12
z II klatki w liczbie …… osób a w tym tygodniu zapraszamy Parafian z ul.
Kościuszki 12 z III klatki.

3. W dniach 22-23 września planujemy pielgrzymkę rowerową do Kalwarii
Pacławskiej. Zapisy w zakrystii.

4. Na stoliku do nabycia prasa katolicka i darmowe egzemplarze „ Dobre
Nowiny”.

5. Parafia pw. św. Stanisława w Chmielowie zaprasza na Nabożeństwo
Uwielbienia Matki Bożej połączone z modlitwą o uzdrowienie oraz
koncertem charytatywnym (organowo-wokalny) na rzecz leczenia ciężko
chorego Tomasza Mycka (młodego, utalentowanego konserwatora zabytków
pochodzącego z Chmielowa). Całość rozpocznie się o godz.17:00 – 9 września
(w następną niedzielę) w kościele w Chmielowie. Na zakończenie będą
zbierane dobrowolne datki na rzecz chorego. Wszystkich serdecznie
zapraszamy.

6. Dziś o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe Grupy św.
Wincentego w Dzikowcu.

7. Rozpoczynamy po wakacjach spotkania modlitewno-formacyjne.
W poniedziałek po Mszy św.- Ruch Rodzin Nazaretańskich, we wtorek
młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania z klas VI – VIII.
Rezygnujemy z podpisów w indeksach, gdyż nie przekłada się to na późniejsze
praktyki po bierzmowaniu. O dopuszczeniu do bierzmowania będzie decydować
obecność na Mszach św. miesięczna spowiedź, miesięczne spotkania
w kościele, na nabożeństwach w kościele- różaniec, droga krzyżowa,
odpowiednie zaangażowanie na katechezie w szkole, należenie do grup np.
KSM, ministranci, schola czy inne. Boga nie da się oszukać, ci, którzy przystępują do sakramentu bierzmowania nie przygotowani, to tak jakby nie
byli, to nie działa automatycznie. W czwartek Wspólnota intronizacji
Najświętszego Serca Jezusa – spotkanie modlitewne na adoracji. W sobotę
o godz. 9.00 ministranci i schola.

8. Przypominamy o zachowanie szczególnej ostrożności, na poligonie
odbywają się strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji. Rozpoczął się
sezon grzybowy – wybierajmy inne tereny, nie na poligonie.