Spowiedź święta

Z sakramentu spowiedzi można skorzystać w naszym kościele codziennie 30 min. przed każdą Mszą świętą.


 

By spowiedź była ważna (czyli nie świętokradzka) należy spełnić pięć warunków:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Wyznanie szczere grzechów
  5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

 

O sakramencie spowiedzi