Duszpasterze

ks. Henryk Król – proboszcz

ks. Marek Drwiła – wikariusz

ks. Robert Utnik – wikariusz

ks. Mieczysław Wolanin – emerytowany proboszcz


O sakramencie kapłaństwa