Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Prawie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został unormowany Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzi się 16 listopada. Sporo osób coraz częściej spotyka się z brakiem tolerancji i to właśnie ta data ma zwracać na to uwagę. Zwrócenie się z prośbą do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego rodzaju jest zachęceniem do tego, żeby zajęli się rozwiązaniem tego występującego problemu. Edukacja, czy także przygotowywanie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie akceptacji oraz zmniejszenie się gnębienia osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest doskonałą metodą przeciwstawiania się wszelkim złym zachowaniom w tym zakresie.

Coraz częściej występujące akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, zmagają się właśnie te mniejszości, co zarejestrowano na przestrzeni kilku lat. Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się skuteczne w znalezieniu głębszych motywów uformowania się braku akceptacji, ale też mają wyjaśniać, jak nieprzyjemne bywają oznaki nietolerancji dla osób dyskryminowanych. Tego rodzaju akcje mają okazać się potrzebne do tego, by dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest akceptowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również uświadomić, czym jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych. Ma także szkolić, nauczyć dostrzegania różnego rodzaju kultur, zrozumienia innych ludzi, ale również zamysłem takich działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób obchodzono go w naszym kraju?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast ogłosili generalny apel, w którym okazują wielkie poparcie dla ofiar fizycznej oraz werbalnej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Pod zgodnym apelem wstawił się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność dnia 16 listopada będzie manifestowana poprzez zawieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie wielu budynków, jak ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyjątkowo w tęczowych barwach został podświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.